18 januari 2017

Ombudsman

Reuma is STERK in beweging

Er komen steeds nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de ziekte en zijn behandeling.
Veel oude medicijnen zijn vervangen door speciale nieuwe, de aanpak van de ziekte is veranderd. Het lijkt dat men de ziekte beter onder controle gaat krijgen, waardoor de patiënt betere vooruitzichten krijgt met minder beperkingen.
Aan dit proces hangt natuurlijk een prijskaartje met gevolgen voor de uitvoering.
Er zijn voordelen van minder langdurende opname en minder achteruitgang van de patiënt.
Nadelen zitten vooral in de regelgeving rond de nieuwe behandeling.

Als extra probleem komt hier nog bij dat in de hele gezondheidszorg veel is veranderd.
De zorgverzekeraar heeft een nieuwe plaats gekregen in het onderhandelen en aanbieden van een verzekeringspakket. De klant kan keuzen maken, vaak is onduidelijk welke keuzen en wat voor consequenties dit heeft.
De rol van de gemeente via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is erg belangrijk geworden. Deze wet regelt niet alleen het plaatselijke gezondheid en welzijnsbeleid, maar ook de jeugdwet, participatiewet en een gedeelte van de langdurige zorg. Elke gemeente bepaald haar eigen beleid en de uitvoering daarvan.

De verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid komt steeds meer bij jezelf te liggen, met soms grote gevolgen, die je niet allemaal kunt overzien.
Je wordt als patiënt steeds mondiger, toch merk je dat al deze veranderingen en specialisatie niet bij te houden zijn. Dan kan iemand als de ombudsman je soms adviseren en als
vertrouwenspersoon een manier zoeken om jouw probleem op de beste manier op te lossen.
Vaak is het de juiste weg te wijzen naar de professionele hulpverlener die daarvoor is aangewezen. Soms moeten `drempels `worden weggenomen, om bijvoorbeeld een beroep te kunnen doen op bepaalde hulpverlenende instanties. Met drempels bedoel ik hier drempels van onbekendheid, balieschaamte, bescheidenheid of angst om over de problemen te praten.
Is de goede weg gevonden naar de oplossing zal uw ombudsman zich terugtrekken.
Het is dus niet de bedoeling dat hij Uw probleem oplost.

Uw ombudsman.
Harrie van Sleeuwen Telefoon 0492-321807
hmvsleeuwen@hetnet.nl