4 november 2016

Laatste nieuws

Tweede limaatschap

 

Er is wat onduidelijkheid over het Tweede lidmaatschap, dit leggen wij graag aan u uit.

Als u reumatische aandoening hebt en lid bent van de vereniging hebt u een lidmaatschap waar u  20,- voor betaald. Heeft uw partner/dochter/zoon (wonende op hetzelfde adres) ook een reumatische aandoening dan kan hij/zij ook lid worden en hij/zij betaald dan € 15,- voor het tweede lidmaatschap.  Een tweede lidmaatschap binnen het gezin op hetzelfde adres is goedkoper omdat er per gezin een nieuwsbrief wordt verzonden.

Het is dus niet zo dat iedere partner zomaar lid kan worden.

Wij hopen dat alles duidelijk is en mochten er vragen zijn kunt u contact opnemen met het bestuur.

 

 

De nieuwe wet AVG

 

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt per die datum de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De regels rondom verwerking van persoonsgegevens worden daardoor strenger.

 

Ook wij als patiëntenvereniging hebben hier mee te maken. Zo verwerken wij in onze ledenadministratie o.a. naam, adres, bank en email gegevens t.b.v. de incasso’s en toezending van onze Nieuwsbrief. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor interne doeleinden en alleen ter inzage voor het bestuur en de coördinator van de contactpersonen en de zwemgroepen. Uiteraard zijn wij als vereniging verplicht om verantwoord met deze gegevens om te gaan en deze gegevens niet aan andere partijen ter beschikking te stellen.

 

Zo ook het nemen van foto’s tijdens (leden)bijeenkomsten en het publiceren daarvan is onderhevig aan deze wetgeving. Ook hierbij geldt dat deze opnames alleen bedoeld zijn voor intern gebruik, d.w.z. voor onze eigen Nieuwsbrief en voor onze website. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van gemaakte foto’s op ledenbijeenkomsten laat u het ons dan vooraf even (schriftelijk) weten.

 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met:

Het secretariaat, Mevr. Diny Somers 0413-211844

 

 

Methoject pennen

Helaas heeft de VGZ besloten dat de methoject pennen zoals wij (Afdeling Reumatologie Bernhoven) heel veel voorschrijven en die door heel veel mensen als zeer prettig worden ervaren niet meer vergoed worden per 1-5-2018. Dat betekent dat patiënten die deze gebruiken nu over moeten op een ander soort spuit. Een wegwerpspuit. Wij betreuren dat zeer als afdeling Reumatologie.

CZ is nu nog coulant maar gaat het standpunt van VGZ ook overnemen binnen enkele maanden. Veel patiënten zijn verzekerd bij VGZ of CZ in deze regio dus het betreft een groot aantal patiënten.

Zie onderstaande link voor meer informatie.

http://actueel.reumafonds.nl/vgz-vergoedt-vanaf-1-mei-nog-maar-een-type-methotrexaat-spuit/

 

 

Ons Nieuwsblad lezen? Klik op de link nieuwsblad mei 2018

 

Er is een nieuwe reumaverpleegkundige in ziekenhuis Bernhoven en wel franka Bernhoven. Klik op haar naam en zij stelt zich aan u voor.